Info@dorealth.nl        © Site ontwerp/bouw Piet van Althuis        Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden        Informatie formulier

Welkom.Zonwering.Horren.Raambekleding.Aanbiedingen.Contact.

Foarwei 158, 9298 JS

Kollumerzwaag

tel. (0511) 444509

info@dorealth.nl

Gebruiksvoorwaarden website dorealth®
Informatie op de site
dorealth biedt zo actueel en correct mogelijke informatie aan op deze site. Garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de verstrekte informatie kunnen niet worden gegeven.
De informatie heeft tot doel om de service en de vakbekwaamheid van ons bedrijf op u over te brengen.
Links
Deze site bevat "links" naar andere sites die niet door dorealth gecontroleerd worden. dorealth wijst dan ook iedere verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites af.
Copyright
Alle merken, beeldwerken en teksten zijn eigendom van dorealth Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van dorealth worden gekopieerd of vermenigvuldigd.
Privacy
Ten aanzien van omgang met persoonsgegevens hanteert dorealth de vigerende wet- en regelgeving. (zie Privacybeleid). Naleving hiervan is voor dorealth van het grootste belang.
Wijzigingen
dorealth behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op de gebruiksvoorwaarden worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de gebruiksvoorwaarden. Als u nog vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neemt u dan contact op met:

Dorealth zonwering
Foarwei 158
9298 JS  KOLLUMERZWAAG
tel. (0511) 444509   
www.dorealth.nl